PSYKOLOG


Terapi, undervisning og supervision

LONE SCHANTZ ANDERSEN

Cand. Psych. Aut.


Jeg er autoriseret psykolog med en systemisk/narrativ efteruddannelse. Skønt teorier og metoder fylder meget i mine faglige rygsæk, vil det vigtigste for mig altid være at møde dig med oprigtigt nærvær og nysgerrighed.     

I det møde vil det blive klart, hvad vi skal arbejde med og hvordan.

 

At få lov til at følges med et andet menneske gennem det der smerter, det der undrer og det der ønskes anderledes, oplever jeg som et stort privilegie. Jeg bliver oprigtig glad, når et menneske jeg har arbejdet med oplever et liv med mere frihed, større selverkendelse og et rigere følelsesliv.


Nogle psykologer tilstræber at fremstå forholdsvis anonyme og guide klienten til egne erkendelser. Jeg viser nok lidt mere af mig selv – både når din historie rører mig, når jeg kan mærke din smerte og når jeg tænker mine refleksioner kan komme dig til gode.


Du vil derfor opleve mig som en aktiv samtalepartner, hvis indspark i din livssituation forhåbentlig kan skabe ny indsigt i både dit følelsesliv og din måde at tænke og handle på.

 

Jeg arbejder særligt med de situationer i livet, hvor relationer bliver komplicerede, fastlåste og smertefulde. Det kan være relationen til dig selv - fx depression, lavt selvværd, identitetsproblemer. Og relationen til andre og omverden - fx angst, sorg, hjælp til at støtte dit barn til bedre trivsel, svære relationer i familien.

 

Som særligt fokusområde tilbyder jeg terapi, undervisning og supervision i forhold til de udfordringer, der findes i at vokse op tæt på eller være pårørende til voksne med afhængighedsproblematikker eller psykisk sygdom.

 

Jeg tilbyder både individuelle samtaler, familiesamtaler og samtaler med fx forældre+barn. Hvad der passer dig og det du ønsker hjælp til, finder vi ud af i fællesskab, når du tager kontakt til mig.